The Philippine Discussions Community Website 

  • Mga Diskarte sa Pagsasaka - PhilRice

COVID-19: Stay Home!


Get the latest information from the PHD about COVID-19. DOH: https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV and WHO Tracker: https://who.sprinklr.com/
Topic Reactions
Topic Contributors
  • User avatar
 #370  by Adang
 
Ayon po ito kay PhilRice Technology Management and Services Division Chief at 2019 Wet Season Lakbay Palay Overall Coordinator Lea Abaoag.

1. Paggamit ng dekalidad na binhi - Mas mataas po ng 10% ang magiging ani basta may wastong pangangalaga gaya ng tamang paghahanda ng lupa, pagpapatubig, at pagbibigay nutrisyon sa tanim.
2. Paggamit ng makinarya - Mas mabilis at nakatitipid sa gastusin at oras sa sakahan gayundin ay nababawasan ang mga naaaksayang ani.
  1. Paghiram ng dagdag puhunan - Ito sa ay mga bangko, para hindi masakit sa bulsa. Pwede po ang mga magsasaka at mga programa naman ang gobyerno para makapagsimula ang mga magsasaka. Mas mga kooperatiba din po na nagpapahiram.
    4. Lumahok sa mga libreng pagsasanay - Para malaman ang mga bagong kasanayan at kahusayan sa pagsasaka.