The Philippine Discussions Community Website 

COVID-19: Stay Home!


Get the latest information from the PHD about COVID-19. DOH: https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV and WHO Tracker: https://who.sprinklr.com/
Topic Reactions
Topic Contributors
  • User avatar
 #412  by Mang Keps
 
Alam ng mga may arthritis na kapag taglamig ay mas masakit ang kanilang kasu-kasuan. Para bang naninigas ang kanilang litid at nahihirapan silang galawin ang kanilang kamay at paa sa umaga.

Osteoarthritis ang tawag sa sakit na ito. Maraming tao ang magkakaroon nito sa pag-edad.

Tips:
  • Magsuot ng guantes at medyas sa gabi para hindi malamigan ang iyong kamay at paa,
  • Magsuot ng jacket kung maginaw sa iyong pupuntahan,
  • Paggising sa umaga, mag-unat-unat muna ng kamay at paa para lumuwag ang mga litid. Pagkaraan ng 30 minutos ay mababawasan na ang paninigas ng iyong kamay at paa,
  • Kung kayo’y mataba, magbawas ng timbang para hindi matagtag ang iyong tuhod at paa.
  • Lagyan ng hot water bag ang parteng masakit. Subukan pa ring i-galaw-galaw ang katawan para hindi tuluyang tumigas ang mga buto.
  • Huwag agad uminom ng pain reliever at baka makasama ito sa katagalan. Magpatingin sa doktor.