The Philippine Discussions Community Website 

COVID-19: Stay Home!


Get the latest information from the PHD about COVID-19. DOH: https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV and WHO Tracker: https://who.sprinklr.com/
Topic Reactions
Topic Contributors
 • User avatar
 #206  by Mika J.c
 
Sintomas ng panunuyo sa balat:
 1. Pakiramdam na nababanat ang balat, lalo na kung naliligo, o nag-swimming.
 2. Ang balat ay kumukulubot o kulang sa tubig (dehydrated)
 3. Ang balat at mukha at magaspang sa pakiramdam.
 4. Nakararamdam ng sobrang pangangati.
 5. Pagka-tuklap, pagbabalat, o pangangaliskis ng balat.
 6. Pagkakaroon ng guhit-guhit o pagbibitak ng balat.
 7. Pamumula.
Dahilan ng panunuyo ng balat:
 1. Air condition o heater - Ang mga direktang init at lamig gaya ng lutuang ginagamitan ng kahoy o gatong, o mga pang-pa-init ay nakakapanuyo ng balat.
 2. Sobrang pag-ligo - Ang pag-ligo ng madalas gamit ang mainit na tubig ay nakawawala ng natural na moisture sa iyong balat. Gayundin ang paliligo sa swimming pool na may chlorine.
 3. Matatapang na sabon na pang-ligo at panlaba - Marami sa mga sabon ang nakaka-panuyo ng balat dahil sa matapang na anti-bacterial soap, shampoo at mga detergent.
 4. Pagbibilad sa araw - Gaya din ng ibang uri ng init, ang araw ay nakakatuyo ng balat. Nasisisra ng ultraviolet (UV) radiation ang unang layer ng ating balat. Ang balat na na-damage sa araw ay nakapagdudulot ng panunuyo.
Ang gamutan ay i-moisturize palagi ang balat, gumamit ng mild soap, at limitahan ang oras ng pagligo.