The Philippine Discussions Community Website 

COVID-19: Stay Home!


Get the latest information from the PHD about COVID-19. DOH: https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV and WHO Tracker: https://who.sprinklr.com/
Topic Reactions
Topic Contributors
  • User avatar
 #238  by Whooshoo!
 
Gout: Mga Pwede at Bawal Kainin
  1. Ang sintomas ng gout ay masakit, maga at mapula sa malaking daliri ng paa, daliri ng kamay, siko at pulsuhan.
  2. Ang dahilan ay ang pagkain ng mataas sa purine at lahi.
  3. Iwas sa lamang loob ng karne at lamang dagat.
  4. Kainin ang gulay, prutas, kanin, oatmeal at tinapay.

Credit to:

Dr Willie Ong’s Health Tips