The Philippine Discussions Community Website 

COVID-19: Stay Home!


Get the latest information from the PHD about COVID-19. DOH: https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV and WHO Tracker: https://who.sprinklr.com/
Topic Reactions
Topic Contributors
 • User avatar
 #172  by Mika J.c
 
Mas Positibo Pananaw, Mas Gagaling. Mas Negatibo, Mas Madami ang Sakit.

Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong positibo ang pananaw sa buhay at mas masiyahin ay mas malusog.
 1. Mas malakas ang immune system o katawan nila. Mas hindi tinatamaan ng sipon, ubo kahit na-expose sa mikrobyo.
 2. Mas mahaba ang buhay kumpara sa mga taong negatibo at laging galit. Mababa ng 11% ang tsansa nilang mamatay kumpara sa iba.
 3. Kahit may malalang sakit tulad ng HIV-AIDS o kanser, mas mahaba pa rin ang nagiging buhay nila kumpara sa ibang may ganoong sakit din.
Pero sa mga taong negatibo, stressed at laging galit, tumataas ang lebel ng adrenaline at cortisol nila (stress hormones). Kahit teenagers, puwedeng apektado ng stress.
 1. Mas maraming sakit sa pisikal at mental problems. Kasama ang atake sa puso at istrok.
 2. Mas mabagal gumaling ang mga sugat sa katawan.
 3. Mas mabilis maging uliyanin at magkaroon ng Alzheimer’s disease.
Tips para sumaya:
 1. Isipin na gaganda ang iyong kinabukasan.
 2. Pahalagahan ang mga tagumpay mo kahit maliit lang.
 3. Sumama sa positibo at mababait na tao.
 4. Gawin ang sports, hobbies na nagpapasaya sa iyo.
 5. Baguhin ang pag-iisip sa mga pangyayari sa buhay. May positibo kang dapat makita kahit may problema na dumarating.
  Kaya mo iyan kaibigan.
Credit to:

Doc Willie Ong