The Philippine Discussions Community Website 

COVID-19: Stay Home!


Get the latest information from the PHD about COVID-19. DOH: https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV and WHO Tracker: https://who.sprinklr.com/
Topic Reactions
Topic Contributors
  • User avatar
 #449  by Adang
 
Image

Ang kuto ay insekto na sumisipsip ng dugo mula sa anit ng isang tao. Ang pagkakaroon ng kuto o pediculosis capitis ay madalas nakikita sa mga bata. Kadalasan na nakikita ang mga batang apektado ng kuto na laging kinakamot ang kanilang mga anit.

Ilan sa mga paraan na maaaring gawin upang maiwasan ang pagkakaroon ng kuto:
  1. Iwasan ang pagkakaroon ng head-to-head contact sa mga kaklase o ibang bata habang naglalaro. Mapipigilan nito na mahawa ang isang tao ng kuto sa mga kalaro nito.
  2. Huwag gamitin ang mga personal na gamit ng ibang tao tulad ng sombrero, suklay, brushes, hair accessories at headphones.
May mga over-the-counter drugs na ginagamit upang patayin ang mga kuto at ang mga itlog nito. Ang permethrin at pyrethrin ay ilan sa mga gamot na ginagamit sa pagpatay ng kuto. Huwag gagamit ng mga lumiliyab o umaapoy na bagay tulad ng kerosene o gasoline sa inyong buhok upang pataying ang mga kuto at lisa.

Gumamit ng suyod upang maalis ang mga kuto sa iyong buhok. Maaaring gumamit ng essential oils tulad ng tea tree oil, anise oil at ilang-ilang oil upang patayin ang mga kuto. Maglinis ng iyong buhok at gumamit ng shampoo upang malinis ang iyong buhok at anit.