The Philippine Discussions Community Website 

  • Paano Maging Protektado sa COVID-19

COVID-19: Stay Home!


Get the latest information from the PHD about COVID-19. DOH: https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV and WHO Tracker: https://who.sprinklr.com/
Topic Reactions
Topic Contributors
  • User avatar
  • User avatar
 #441  by PhilDiscuss
 
Palagiang paghugas ng kamay
  • Hugasang mabuti ang kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 30 segundo. Gumamit din ng alcohol at sanitizer.
Praktis ng tamang pag-ubo
  • Takpan ang bibig at ilong ng tissue kung uubo o babahin. Itapon sa tamang basurahan ang tissue at maghugas ng kamay.
Pagkakaroon ng distansya sa mga tao
  • Iwasan ang mga matataong lugar. Magkaroon ng isang metrong distansya sa ibang tao lalo na kung may lagnat, ubo at sipon.
Isuot ng maayos ang Face Mask
  • Siguraduhing nasa labas ang may kulay na bahagi ng face mask. Magsuot lamang ng face mask kung may lagnat, ubo at sipon.
 #459  by PhilDiscuss
 
Grabe ang hirap. Paano na kaya yung iba tao na isang kahig isang tuka, sila yung mga laborer na kung hindi makakapagtrabaho ay walang kakainin.

Sana sa lalong madaling panahon ay makapag bigay na relief goods ang mga LGU.

217 na po ang nagpositive.