The Philippine Discussions Community Website 

COVID-19: Stay Home!


Get the latest information from the PHD about COVID-19. DOH: https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV and WHO Tracker: https://who.sprinklr.com/
Topic Reactions
Topic Contributors
  • User avatar
 #425  by Taong Ki-kik
 
Ano ang nakapagdudulot ng sakit sa puso?

Ayon sa American Heart Association, may 9 na sanhi ang altapresyon (high blood pressure) at sakit sa puso (heart disease and heart attack):
  1. Nagkakaedad. Dumarami ang nagkakaroon ng altapresyon habang tayo ay tumatanda.
  2. Mga lalaki. Mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng altapresyon at sakit sa puso ang mga lalaki, kaya mas dapat silang mag-ingat at magpa-check up ng maaga. Mas maraming lalaki ang naninigarilyo, umiinom ng alak at ayaw magpa-check up.
  3. Lahi ng pamilya. Ang altapresyon ay maaaring mamana mula sa mga magulang. Kung may kamag-anak kayo na maagang namatay sa sakit sa puso (wala pang 50 anyos). Magpa-konsulta din kayo sa inyong duktor.
  4. Pagkaing maaalat at matataba. Ang maalat na pagkain ay nagpapataas ng presyon ng dugo at nagbibigay ng manas sa paa. Ang matatabang pagkain naman ay nagdudulot ng pagbabara sa ugat ng ating puso at utak.
  5. Sobrang katabaan. Dahil dito, ang puso ay mas puwersadong bumomba ng dugo. Ang puso natin ay maihahalintulad sa makina ng kotse. Kapag kinargahan mo ng 2 tonelada ang kotse, masisira ang makina at gulong nito. Ganoon din ang katawan natin, kapag kinargahan mo ng taba at 30 pounds, para ka na ring nagbitbit ng 30 pounds. Masisira agad ang iyong puso at tuhod.
  6. Hindi aktibong pamumuhay. Maging magalaw at maliksi. Gumamit ng hagdanan. Kung kulang ka sa ehersisyo, mas mataas ang posibilidad na ika’y tumaba.
  7. Sobrang alak. Ang pag-inom ng alak ay may masamang epekto rin sa ating puso, atay, sikmura at utak.
  8. Paninigarilyo. Ito ay nakapagpapakipot sa mga ugat at nagiging sanhi ng hindi magandang pagdaloy ng ating dugo.
  9. Stress o tensyon. Ang stress ay nakapagpapataas ng presyon dulot ng sobrang pagkapagod ng katawang pisikal, lalung-lalo na ng isip at emosyon. Don’t worry, be happy.
Tandaan: Kung ang mga nabanggit na dahilan ay mababawasan o mababago, maaaring makaiwas sa maraming sakit.