The Philippine Discussions Community Website 

COVID-19: Stay Home!


Get the latest information from the PHD about COVID-19. DOH: https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV and WHO Tracker: https://who.sprinklr.com/
Topic Reactions
Topic Contributors
  • User avatar
 #41  by Gulay
 
Ang laki ng paniniwala ko talaga nuong bata pa ako sa mga aswang aswang na yan. Kaya talagang pag kabilugan ng buwan talagang nasa bahay lang ako at baka makakita ako ng taong lumilipad na walang paa. haha :-D Pero lagi ko nun iniisip kung sakali man na nagpakita sakin asin lang at bawang ang pantakot ko. :wacky:

Pero ngayon malaki na po ako ay may sarili na ring pamilya ibang aswang o aswangan na ang alam ko na totoo. hehehe .. :wacky:
PhilDiscuss liked this
 #44  by Gulay
 
Haha naninipsip daw ng dugo at pag may buntis ay pag naamoy ng buntis yung amoy ng aswang ay makukunan? Kaya pag buntis daw e dapat magbudbud ng asin sa paligid para d humapon yung aswang sa bubong ng bahay.