The Philippine Discussions Community Website 

COVID-19: Stay Home!


Get the latest information from the PHD about COVID-19. DOH: https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV and WHO Tracker: https://who.sprinklr.com/
Topic Reactions
Topic Contributors
  • User avatar
  • User avatar
 #113  by Ikko Namoto
 
Pwedeng ikukumpara kapag ikaw ay naglaba, pag hindi kasi naarawan talagang babaho yun, kaya sana kahit sa gabi mapahanginan.

Marami naman pwedeng gamitin na pang hugas, may sabon o phCare mabango na malamig pa.