The Philippine Discussions Community Website 

COVID-19: Stay Home!


Get the latest information from the PHD about COVID-19. DOH: https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV and WHO Tracker: https://who.sprinklr.com/
Topic Reactions
Topic Contributors
  • User avatar
 #289  by 4KInx
 
Bagong Kasunduan ng Pilinas at Kuwait

Pwede na po yung mga OFW ang humawak sa kanilang mga passport o cellphone, dati po kasi mga kinukuha ng mga employer ng passport ng mga kababayan natin.

May hustisya na din po sa mga abusadong employer. :-) :-)