The Philippine Discussions Community Website 

  • Third Telco sa Pilipinas - DITO Telecom

COVID-19: Stay Home!


Get the latest information from the PHD about COVID-19. DOH: https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV and WHO Tracker: https://who.sprinklr.com/
Topic Reactions
Topic Contributors
  • User avatar
 #371  by Adang
 
Ito po yung dating Mislatel - Mindanao Islamic Telephone Company, Inc. Pero nung July 8, 2019 napalitan na ang pangalan, ibig sabihin “Here”. Na nakakuha ng bid para makapag tayo ng isa pang telco dito sa bansa natin.

Dati kasi SMART at GLOBE lang. No choice dati ang mga tao sa mga singil nila sa load.

Ownership
The following stakeholders of Dito Telecommunity (as of February 2019):
  • Udenna Corporation - 35%
  • Chelsea Logistics and Infrastructure Holdings Corp - 25%
    operates as a holding company. The Company, through its subsidiaries, provides marine shipping services; transports passengers, cargos, petroleum, oil, chemicals, and other bulk products, for customers in Philippines.
  • China Telecommunications Corporation - 40%
Dito po DITO mas mabilis at mas mura! :-D :-D Sa ngayon 30% done palang sila, mas mauuna po ata sa Metro Manila.

Frequencies used by Dito Telecommunity
FrequencyProtocolClassBand NumberDuplex Mode
3500 MHzLTE4G42TDD
3300 MHzLTE4G52TDD
2500 MHzLTE4G41TDD
2100 MHzLTE4G1TDD
2000 MHzLTE4G34TDD
700 MHzLTE4G28TDD
Paano ko nagawa ang table?
| Frequency | Protocol | Class | Band Number | Duplex Mode |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3500 MHz | LTE | 4G | 42 | TDD |
|3300 MHz | LTE | 4G | 52 | TDD |
|2500 MHz | LTE | 4G | 41 | TDD |
|2100 MHz | LTE | 4G | 1 | TDD |
|2000 MHz| LTE | 4G | 34 |TDD |
|700 MHz| LTE | 4G | 28 | TDD |