The Philippine Discussions Community Website 

COVID-19: Stay Home!


Get the latest information from the PHD about COVID-19. DOH: https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV and WHO Tracker: https://who.sprinklr.com/
Topic Reactions
Topic Contributors
  • User avatar
 #397  by PhilDiscuss
 
Muslim
Lagi nyang sinasabi na hindi sya Kristiyano, at minsan nga naririnig din natin na binabanggit nya ang pangalan ng Allah.

Sinabi nya rin sa isang interview ng The Manila Times

I am not Catholic, I am Islam.

Althoug and dapat ay I am not Catholic, I am Muslim dahil ang Islam ang relihiyon, Muslim ang sumusunod.

Laman ng puso:
  • Narinig na rin natin na sinabi nya Allāhu akbar, “Allah is [the] greatest”.
  • Mas maraming beses na binanggit nya ang pangalan ng Allah.
Gawa: (Pinakamahalaga)
  • Salat - Pagdarasal ng mga muslim sa Masjid
    ** Hindi pa po nakita si Pang. Duterte na pumasok sa Mosque.
Katoliko:
Hindi.