The Philippine Discussions Community Website 

  • Nimbus: Cloud Based Internet Cafe Timer

 #61  by Tech x 1
 2 months ago (Thu Oct 31, 2019)
Nimbus is FREE! 100%

Note: Kasalukuyan pa po naming sinusubok ang platporn na ito, maglalagay pa po kami ng mga karagdagang detalye sa mga susunod. Ayan tagalog na po. hahaha

Website:https://www.nimbuscafe.ph/
Facebook: https://www.facebook.com/NimbusCafePH/

Image

Image

Client Login:

Image

Image

Client Account:
Image

Cashier:
Image

Extras:
Image

Image