The Philippine Discussions Community Website 

  • Smartlaunch Cafe Timer (v.4.7 and v.4.8)

 #62  by Tech x 1
 2 months ago (Thu Oct 31, 2019)
Ang latest po nila na bitak ay 4.8.210 server and admin po, wala na po ditong WiFi Captive Portal.

Ang version po na 4.8.210 ay mas compatible sa Windows 10, pero ang Smartlaunch 4.7 is mas compatible sa Windows 7, please wag nyo na po subukan ang v.4.7 sa Windows 10 at for sure sakit po ng ulo ang mangyayari tulad ko dati. :-D

Server interface:
Image
Image
Image
Image


Administration interface:
Image
Image
Image
Image

Client interface:
Image
Image
Image
Image